pátek 20. února 2015

Kouzla

Na světě je mnoho druhů kouzel. Jedna obranná, jiná útočná. Nějaká jsou silnější, jiná mnohem slabšího rázu. Některé můžou seslat pouze mágové, ta ostatní zase démoni. Některá kouzla seslaná mágem ale mohou být obrácena i proti němu, zná-li vyvolaný démon kouzelníkovo jméno. Zde je přehled těch nejdůležitějších, bez kterých nemáte šanci přežít.

SESÍLANÉ MÁGY

Svrašťující oheň
Rafinovaný trest, který sestává z patnácti kleteb pronesených v pěti různých jazycích. Mágové ho mohou použít pouze v případě, když démon úmyslně neuposlechne nebo odmítne splnit daný příkaz. Způsobuje okamžité zpopelnění. Používá se jenom v případech nejvyšší nouze, neboť je pro mága vyčerpávající a navíc přijde o otroka.

Systémový skřipec
Též známý pod názvem Skřipec esence. Jedná se o základní kouzlo, jedno z mnoha, které užívají mágové k potrestání démonů, aby splnili jejich příkazy. Nebo naopak, pokud je nesplnili tak, jak si mág přál. Skládá se z několika pásů síly, které natahují a utlačují esenci démona. Nejedná se o nic příjemného a prakticky každý démon tak byl potrestán minimálně jednou za svůj život.

Kružidlový hromoklín
Jedná se o kouzlo, které může být užito pouze na démona uvězněného v přivolávacím pentagramu. Ze všech pěti vrcholků vyrazí vzhůru sloupy jiskřící elektřinou, než se přemění ve vodorovné paprsky, které projdou skrz na skrz tělem démona a probodnou ho jako šavle. Toto kouzlo je velmi náročné a oslabuje mága na těle. Ovšem je jinak velmi účinné.

Nexus
Toto kouzlo funguje jako jakási bariéra, která informuje kouzelníka o užití menšího kouzla v jeho blízkosti. Jedná se skutečně o drobnější věci, například Kouzlo osobnosti, které dělá mága přitažlivějším a osobitějším. Nexus, pokud zachytí pokus o kouzlo v mágově přítomnosti, začne bzučet v uchu jako ukazatel.

Prstenec utrpení
Dokonalé vězení pro démony. Jeho vynálezcem se stala Jessica Whitwell, která ráda tento druh kouzla používá na vyslýchané démony v Toweru. Jedná se o několik magických pásů, které se spojují nad démonovou hlavou a při příkazu se o něco stáhnout blíže do středu. Při doteku démona jim spálí kus esence. Démon je tak nucen neustále měnit podobu, dokud se klec nesmrskne do jednoho bodu. Přivolání démona z Prstence utrpení je nemožné, slouží též jako bariéra. Defakto se jedná o sofistikovanější verzi Nexusu.

Striktura
Toto kouzlo by se dalo nazvat magickým vězením. Funguje na principu sítě z bílých vláken, ale s tím, že kouzelníka nebo démona odřízne od zvuku. Slouží jako clona, která zabraňuje jakému předmětu a zvuku dostat se ven. Jednoduše jeho slova nikdo neuslyší, pokud není striktura probourána. Povětšinou má každá striktura své slabé místo a je pouze dočasná.

Věčné uvěznění
Je to jedna z nejhorších kleteb, která může démona postihnout. Jak název sám o sobě vypovídá, věčné uvěznění je prakticky na věčné časy. Složitým kouzlem se očaruje věc – povětšinou naplněná nějakými bylinkami, které démoni extrémně nesnášejí a dělá se jim z nich špatně od esence (například rozmarýna nebo jeřabiny) a pokud démon nesplní zadaný úkol, je potrestán několika desítkami až stovkami let ve stísněném prostoru. Může se jednat o cokoliv, krabičky, lahve, dokonce i staré lampy. Propustit démona může jak mág, tak ten, kdo vězení onoho démona najde a otevře. Čas od času se může stát, že se démon ze svého vězení dočista zblázní.

Morová rána
Jedna z nejnebezpečnějších kleteb, které mohou mága postihnout. Tímto kouzlem je střeženo několik artefaktů, které se nachází hluboko ve vládním trezoru, stejně jako jím jsou zaopatřeny některé hrobky významnějších mágů. Jedním z nich je například William Gladstone. Morová rána doslova rozleptá kůži, stáhne z narušitele maso až na kost, lepí se na něj na každém kroku. Dá se proti ní bránit různými amulety, ale ne všechny mohou slíbit, že dotyčný vyvázne se zdravou kůží.

SESÍLANÉ DÉMONY

Detonace
Nejzákladnější magický útok z pozice démonů. Skládá se z ohnivé koule, která při dopadu vypaří vše v nejbližším okruhu, ať už se jedná o věc, zvíře, člověka nebo démona. Samozřejmě ne každý démon podlehne detonaci, převážná část z nich se umí bránit, ale folio nebo šotek jsou mu vydáni napospas. Na ostatní démony mají menší vliv, ale přesto jsou poměrně dosti bolestivé. Výbuch Detonace se může vychýlit stříbrem a dokonce i vrátit ke svému původci.

Inferno
Velmi oblíbená zbraň démonů, velmi rychlá a oblíbená pro svou účinnost. Inferno je plamenná koule, co se zjevuje v rukou démona, rychle se pohybuje k cíli, než ho pohltí v plamenech. Je o něco málo slabší a méně destruktivnějšího rázu než Detonace. Inferno nemá konkrétní barvu, u každého démona je tomu jinak. Někdo může mít oheň modrý, někdo zelený, někdo obyčejný. Jeho sílu to neovlivní.

Flux
Jedná se o obranou  magii, která pohlcuje kouzla protivníka. Není třeba zdlouhavých gest nebo zbytečného zaklínání, ostatně démoni nemusí vůbec užívat zaklínadla, je to jejich přirozenost. Přesto jich Flux moc neužívá, raději uskočí z dosahu.

Křeč
Toto kouzlo je velmi oblíbené, pokud chce démon někoho překvapit. Seslané kouzlo doslova nechá rozletět předmět na třísky. Nebo člověka, i to se může stát. Jednoduše řečeno jeho oběť vybuchne zevnitř, což není zrovna dvakrát hezký pohled. A sice, že démoni zažili už mnoho, smetat ze sebe kousky člověka? To jim dvakrát nelichotí.

Pečeť
Název sám o sobě vypovídá, že toto kouzlo bývá užito v případě, kdy něco démon potřebuje uzavřít. Například dveře před pronásledovatelem, což se mnohdy stává. Většina démonů toto kouzlo neprovádí, ale chytří a inteligentní džinové ví, jak si s ním prohrát tak, aby se prostřednictvím něj zbavili svých nepřátel na dobu neurčitou. Pečeť dokáže zabránit v prolomení i takovým kouzlům jako jsou vytrvalé Detonace. Přesto není nezlomná a po chvíli cíleného ničení se prolomí.