pátek 20. února 2015

Magické artefakty

V průběhu dějin se vynořují a zase ztrácejí. Dostávají se do rukou zlých i těch hodných. Jsou obyčejné i velmi nebezpečné, dokáží zničit celé pluky démonů, stejně jako šmírovat holku odvedle. Magické artefakty tu byly, jsou a nejspíš i vždy budou. Nyní se ti dostává do rukou seznam těch nejvýznamnějších a nejzákladnějších předmětů, které jsou k mání. Nebo taky ne.

Gladstoneova hůl (ukryta v Gladstoneově kryptě)
Jedna z nejznámějších a nejničivějších zbraní všech dob. Gladstoneova hůl v sobě tísní několik vyšších bytostí z Onoho světa, jejichž moc nabývá destruktivního rozsahu. Zaktivována může být pouze mimořádně silným mágem a její aktivace se projeví ve formě bílého blesku, který rozčísne nebe. Neznámějším užitím hole bylo Gladstoneovo vítězství při dobytí Prahy. V démonech vyvolává hrůzu a magii z ní cítí na míle daleko. Pokud se jí pokusí zaktivovat někdo, jehož schopnosti nejsou dostatečného rozsahu, je celkem možné, že ho síla omráčí a hůl zůstane neaktivní. Je to jeden z největších artefaktů od dob Egyptských faraonů, pádu Babylonu a Mezopotámských vládců. Jen málo který démon by se jí dokázal vyrovnat a pro své bezpečí to odmítají zkoušet.

Amulet Samarkandu (ztracen)
Extrémně silný magický artefakt, který chrání svého majitele. Pohlcuje každé vyslané kouzlo a absorbuje ho do sebe, dokonce i magii seslanou od silnějších démonů. Amulet Samarkandu musí mít dotyčný na krku, aby skutečně splňoval svou úlohu. Přesto nedokáže ochránit nositele od fyzických a nemagických útoků. Říká se, že uvnitř amuletu je chycena vyšší bytost z Onoho světa a na její spoutání bylo třeba okolo deseti šamanů. Jeho původ se nachází až v daleké Asii, kde byl vyroben šamany jako dárek pro princeznu. Roku 1950 byl nalezen ruským archeologem, vystřídal již několik majitelů.


Šalamounův prsten (ztracen)
Pravděpodobně nejsilnější artefakt na této Zemi. Umožňuje nositeli svolat z Onoho světa tisíce a tisíce démonů najednou a využít jejich sílu. Na oplátku si ale bere životní sílu uživatele a nutí ho zažívat obrovské návaly bolestí, které vedou postupně ke smrti. Prsten funguje na způsobu přivolávacího pentagramu. Po Šalamounově smrti se ztratil kdesi u řeky Tigris.

Golemovo oko (ve vládním trezoru, jiná kolují mezi mágy)
Magický kámen zasazený ve zlatě, který funguje pouze ve spojení s Golemem. Jeho vnitřek je tvořen ze zakaleného bláta řeky a díky kouzlům, které je na něj uvrhnuto, může prostřednictvím něj sledovat mág činnost svého Golema a udělovat mu rozkazy. Mnoho těchto předmětů bylo zničeno za obléhání Prahy, kdy se mělo za to, že byli zničeni i poslední Golemové.

Šém
Speciální svitek, který oživuje Golema. Jeho původ sahá do hlubin české historie k časům vlády císaře Rudolfa II. Habsburského. Pro toto kouzlo je nutno obětovat svou krev rovným dílem s inkoustem. Výrobce šému si podepisuje rozsudek smrti. Má se za to, že jeho výroba je již dávno zapomenutým tajemstvím a proto nikdo nemá ani pomyšlení, že by mohl nějaký výrobce existovat. Přesto je pár rodin, které toto tajemství střeží. Hustě popsaný pergamen je poté vložen do úst Golemovi, kterým se aktivuje. Osoba, která Golema ovládá, je podepsána na spodní části pergamenu svou vlastní krví. Pokud někdo šém vyndá Golemovi z úst, pak se Golem vrací ke svému majiteli.

Golem
I když není rychlý, jeho síle se lecco nevyrovná. Je schopný se efektivně probourat zdmi a jinými překážkami, které se mu dostanou do cesty. Vzhledem k tomu, že je vyroben ze země (konkrétně z očarovaného bláta), je jeho dotek smrtící pro bytosti ohně a vzduchu, tedy pro všechny džiny. I jeho blízkost je může silně oslabit, stejně jako lidi, kteří cítí mrazivou auru, co se zabodává do těla. Je odolný vůči různým kouzlům a povětšinou se pohybuje v oparu magické mlhy. Nemá periferní vidění, tudíž nelze zjistit, zda se mu někdo plíží za zády. Jediný možný způsob, jak ho zastavit, je buď užít Gladstoneovu hůl – odzkoušeno Gladstonem samotným, nebo vyndat z úst šém. Golem se poté deaktivuje, jeho tělo se rozpadá cestou ke svému majiteli.

Sedmimílové boty
Není to pohádka, skutečně existují. Magický amulet, který přenáší nositele na velkou vzdálenost a umožňuje mu tak pohodlné a hlavně rychlé cestování po zemi. Boty se aktivují magickým příkazem. Dle pověstí je v nich uvězněn džin, který dokáže cestovat na hypotetické 8. rovině a proto je příchod – či odchod – nositele brán jako neviditelný a zčista jasna. Několik párů koluje mezi mágy.

Povolávací roh
Velký roh ze slonovinové kosti, který může přivolat jakéhokoliv ducha z Onoho světa bez ohledu na jeho sílu. Stačí jediný příkaz a jediné zatroubení. Démoni dokážou rozeznat pravý roh od padělku, neboť pokud je s ním zatroubeno v jejich přítomnosti, začne je z toho bolet esence. Dokonce tak moc, že začnou škemrat o milost a už jen v přítomnosti tohoto mocného artefaktu se jim dělá špatně. Povolávací rohy jsou velmi vzácné, neboť k ovládnutí vyvolaného ducha je třeba silného charakteru a příprav. Každý, kdo kdy roh užil, zemřel. Několik jich koluje v soukromých sbírkách mágů.

Nefertitin kotníkový řetízek (u Šolto Pinna)
Jeho nejznámější nositelkou byla krásná Nefertiti, která mu propůjčila své jméno. Dle pověstí se předpokládá, že přináší ženě, která ho nosí, nepřekonatelnou krásu a půvab. Na rozdíl od všeobecného přesvědčení tomu tak není a žena po něm skutečně nezkrásní. Ve skutečnosti je partner nositelky nucen ji poslechnout na slovo a snést jí modré z nebe.

Jasnovidecké zrcátko
Reflexní disk, který umožňuje mágům dívat se na věci, co jsou hodně daleko, nebo ještě lépe, špehovat. Kotouč je obvykle vyráběn z vyleštěného bronzu, uvnitř kterého je uvězněn šotek. Samozřejmě, že do přísně střežených budov nenahlédne ani omylem, ale povětšinu času dokáže vypátrat téměř cokoliv. Přenáší jak obraz, tak mluvené slovo, ovšem to musí šotek přetlumočit sám. Pokud sledovaný mág vycítí přítomnost narušitele, je možné ho dohledat pomocí astrálního pouta. Zrcátka jsou běžným vybavením mágů.


Křišťálové koule
Malé koule z průzračného čistého křišťálu, které slouží jako přenosné zařízení pro sledování a přehrávání záznamů. Jejich báze je podobná jako u Jasnovideckého zrcátka, pouze s tím, že jejich majitele nelze vystopovat a přenášejí zvuk a obraz daleko lépe. V kouli je uvězněn – na rozdíl od zrcátka – foliot nebo slabší džin. Skrz ně se dá sledovat téměř cokoliv, stejně jako přeposlat. Jsou efektivní, ale těžce sehnatelné.