neděle 1. března 2015

Nathanael Lefévre

Nick: Nath | Pravé jméno: Nathanael | Věk: 23 let | Magická úroveň: -
Asistenční práce v krámku s výtvarnými potřebami | Člen odboje

Povaha a záliby: Od čeho jsou ve světě pravidla, aby se nemohla porušovat? Nathanael  je takový typ člověka, který si nenechá nic líbit. Nenechá si přikazovat od vyšších autorit. A když se mu něco nelíbí, řekne nahlas svůj názor. Chce se pokusit svrhnout nynější Londýnskou vládu. Nechce žít ve světě intrik a lží. Chce bojovat za svobodu, za projev slova. Za právo žít normálním lidským životem. I kdyby ho to mělo stát jeho vlastní život. Je tvrdohlavý, ale chce si jít vždycky za svým cílem. Jeho osobnost je egocentricky založena, ale nedosáhlo to takového stupně, kdy by se nezajímal o problémy svých kamarádů a blízkých, těm vždycky pomůže, ať už se ocitnou v jakkoliv ošemetné situaci. Vždycky, když uviděl některou z ovcí, která poslušně naslouchala slovům ministerstva, které se jí snažilo ovlivnit a nakonec jejich snažení vyšlo, tak se jim vysmál do tváře a spokojeně si odkráčel dál. Postupně ale zjišťuje, jak moc Londýnské ministerstvo sílí, a tak chce udělat všechno proto, aby věci byly jinak. Aby už lidé nebyli sledováni jako krysy.

Co se týče jeho a společnosti, vždycky si od ní udržuje odstup. Drží se v ústraní, než aby vyšel doprostřed ulice.  Středem pozornosti se stává, jen když opravdu musí. Magii pohrdá. Na lidi si dává dobrý pozor. Chce mágy zasáhnout tam, kde je to nejvíce zabolí.  Jeho cílem je co nejvíce jim uškodit. Jeho fyzická zdatnost je pro něj jakousi výhodou, kterou prozatím nemusel využívat. Je to šedá myška, která je připravená kdykoliv zasáhnout. Všechny návrhy a nápady si ale nejdřív pořádně promýšlí ve své hlavě, teprve po jejich probrání se pustí do akce. Je to velmi perfekcionistický typ člověka. Dbá na sebemenší detail. U hádek vždycky zachovává chladnou hlavu. Snaží se je řešit s ledovým klidem a hlavně s rozumem. K násilí se uchyluje, jen když je to opravdu nezbytně nutné. Číst i psát umí. Jeho hlavní zálibou je totiž čtení knížek. U něj doma nenajdete místo kde by knížka nebyla. Snad jenom koupelna. Další jeho podivnou zálibou je psaní a vedení deníků. Vzpomínky jsou pro něj moc důležité.

Když je naštvaný rozladěný, naloží se do teplé vody se svíčkami, tohle ho vždycky dovede k jiným myšlenkám. Nathanael je už od přírody zarytý melancholik se směsicí cholerika. Je tichý a přecitlivělý. Všechny špatné věci, které se mu vždycky přihodili, schová do sebe a hluboce je uvnitř prožívá. Občas je hodně impulzivní, ale za svými názory si vždycky stojí. Stejně tak tomu je i u jeho životních hodnot. Když jsou lidé přátelští k němu, nevidí důvod být na ně zlý. Naopak, pokud chce, přátelé si skutečně udělat dokáže.

Historie postavy: V roce 1992 se narodil ve francouzském druhém největším městě Marseille. Slavnému rodu Lefévre, který zde sídlí už 4 století. Je to velice vážený rod nejen v Marseille, ale i v širokém okolí. Jeho rodiče mají jistý vliv. Už odjakživa se zajímal o mystiku, umění, historii, sport pro něj byl jen volnočasovou aktivitou, aby nabral aspoň základní svalovou hmotu. Do své dospělosti vedl velice statný život. Byl to spořádaný francouzský občan. Byl a dodnes je vášnivým fanouškem hokejem, hlavně zámořské ligy. Úspěšně vystudoval univerzitu  Aix-Marseille University.

Postupně se však začal zapojovat i do politického dění, a to i proto, že jeho rodina je významně politicky založena. Ovšem jeho přístup k politice byl poněkud rozdílný, než co se týkalo přístupu jeho rodičů. Ve svých 21 letech pracoval u táty na ministerstvu jako asistent. Pak začal pomalu poznávat pravdu. Ministři lžou jako když tisknou a jakýmikoli prostředky donutí lidi myslet to, co chtějí oni, aby si mysleli. Začal se tím zabývat hlouběji, jednoho dne nalezl několik článků Londýnských novin The Times. Něco se mu na tom nezdálo. Doslova se zažral do bližšího zkoumání těchto novin. V jednom článku narazil na slovo Odboj. Odboj, který bojuje, nebo se aspoň snaží bojovat, proti místní vládě. Zdá se, že tohle je jeho osud. Přidat se k nim a pomoct. Měli naprosto stejné názory na současnou vládu jako on. Financí měl naspořeno dost. Jeho rodina je hodně bohatá. Mnozí si sice myslí, že je to rozmazlený a bohatý fracek, ale ve skutečnosti tomu tak nebylo, všechny peníze, které má, si poctivě vždycky vydělával sám. Svým rodičům jednoho dne oznámil, že se bude stěhovat, pod rouškou tajemstvím jim sdělil pouze to, že chce začít žít nový život a starat se sám o sebe. Sbalil si pouze to, co považoval za nejdůležitější, taky haldu svých deníků a knížek. Jednoho dne zkrátka odcestoval do Londýna. Tam si koupil dům v jedné z temnějších uliček, kde se moc lidí nezdržuje a je tam docela klid. Nyní, když už se konečně dokázal plně ubytovat, rozhodl se začít s pátráním po městě. Chce se stát právoplatným členem Odboje, za jakoukoliv cenu. Od rodiny se tak naprosto oprostil a stává se tak londýnským občanem. Nu, uvidíme, jak jeho pátraní dopadne. Bude to naprosté fiasko, a nebo se jeho kariéra posune o jeden krůček dál?

Schopnosti/nadání: Odolnost vůči slabším a středním magickým kouzlům. Dokáže prohlédnout jakoukoliv iluzi.